13. november 2018

Stor interesse for seniorsenter – utan institusjonspreg

Interessa for bygging av eit seniorsenter på Husnes ser ut til å vera mykje større enn det mange har trudd til no. For til det opne […]
23. august 2018

Husnes Vekst vil ha større fokus på viktige problemstillingar og muligheter

Snart fire år etter at fylkestinget peika ut Husnes som eit nytt regionsenter i Hordaland, meiner styret i Husnes Vekst at det no er på høg […]
18. juni 2018

Historien om ein skog

Går du tur på den nye og fine gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes kan du ikkje unngå å leggja merke til all skogen som […]
24. april 2018

Politisk idédugnad om Husnes

– Kva er viktig for å utvikla Husnes i åra framover? Det spørsmålet var utgangspunktet for Kvinnherad Høgre sin invitasjon til ope møte med debatt om […]
17. april 2018

Nytt liv i gammal turveg-idé

Då den nye turvegen på Husnes blei opna og teken i bruk for nokre veker sidan, kom òg den gamle idéen om ein liknande veg rundt […]
10. april 2018

Fin tursti ved Opsangervatnet

Vi har gått den nye 402 meter lange turvegen på Husnes – for aller første gang. Sist vi gjekk der trakka vi i myrlendt terreng og […]