8. april 2019

Ny leiar

Synnøve Handeland (51) vart på omframt årsmøte i Husnes Vekst måndag kveld valt til ny leiar i organisasjonen. Ho har lang erfaring frå både næringsliv og […]
23. mars 2019

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Husnes Vekst har hatt årsmøte og lagt fram ei fyldig årsmelding, der det blant anna kjem fram at det er vanskeleg å få gjennomført mange av […]
22. mars 2019

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Husnes Vekst: Måndag 8. april 2019 kl. 19:00 i Gry Helges Bar og Restaurant, Husnes. Saksliste: 13-19. Suppleringsval til styret og […]
11. februar 2019

Arbeider for betre trafikktryggleik

Trafikktryggleik har lenge stått sentralt i Husnes Vekst sitt arbeid. Etter styret si meining er det trong for mange tiltak, store og små, som kan gje […]
11. januar 2019

Arbeidet for seniorsenter i gang

Før jul møtte kring 70 menneske opp i kulturhuset for å høyra om planane for eit seniorsenter på Husnes. No er idéen kome eit steg vidare […]
21. desember 2018

Hald på Opsangervegen og Husnesparken!

I ein høyringsuttale til Kvinnherad kommune skriv styret i Husnes Vekst at dei på det sterkaste vil oppmoda om at det omtala arealet får formalisert det […]