4. juni 2020

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Husnes Vekst, som var forsinka på grunn av koronatiltaka, vert halde på Kvinnherad Næringsservice, Husnes: Onsdag 17. juni, kl. 18:00 Vanlege årsmøtesaker.
1. juli 2019

Vil ha grundigare vurdering av Sunde – Jektevik

Husnes Vekst vil ha ny og grundigare vurdering av ferjesambandet Sunde – Jektevik. Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, har i svarbrev til Kvinnherad kommune gjort greie […]
18. juni 2019

Ferjene må tilbake til Sunde!

Styret i Husnes Vekst oppmodar ordførarane og kommunestyra i Kvinnherad og Stord om ta initiativ til ny trasé over fjorden, og etablera Sunde og Jektevik som […]
28. mai 2019

Eit vakrare Husnes?

Er det grunneigaren på oppsida av muren sitt ansvar å fjerna mose og anna vokster, eller er det eigaren av fortauet (kommunen) si plikt? Spørsmålet blei […]
9. mai 2019

Krev sørleg kryssing av Langenuen

Om kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen, fjorden mellom Stord og Tysnes. Vegvalet vil få store konsekvensar for folk i Sunnhordland i […]
15. april 2019

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange […]