16. november 2020

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

(AV KRISTIAN HUS):  Husnes Vekst meiner det er nødvendig å ha større fokus på synleggjering av regionsenteret og omkringliggjande bygder, og har søkt Kvinnherad kommune om […]
13. november 2020

Seniorsenteret Husnes kjem!

(AV KRISTIAN HUS):  No er det endeleg bestemt; Seniorsenteret skal byggjast! Det er klart etter at styret i Kvinnherad Breiband AS har vedteke å kjøpa heile […]
12. november 2020

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

(AV KRISTIAN HUS):  Gleda er stor i Husnes Vekst om dagen etter at SpareBank1-stiftinga Kvinnherad har ytt 250.000 kroner til organisasjonen. Pengane skal gå til trivselstiltak […]
11. november 2020

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære […]
11. august 2020

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet […]
5. juli 2020

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn […]