16. juni 2016

Dugnad på turstien

Onsdag ettermiddag var det dugnad på det nye tursti-prosjektet rundt Opsangervatnet, som ei gruppe entusiastar med Morten Vevatne og Bjørn Heimvik i spissen har teke initiativet […]
9. juni 2016

Opp ned i Borvika

Uvørne ungdommar har vore på ferde i Borvika og velta badeflåten som Husnes Vekst har lagt ut der. Ungdommane vart observerte av fleire vaksne personar, og […]
8. juni 2016

Ny Opsangerveg – eit løft for Husnes

– Eit skikkeleg løft for regionsenteret! Dette ser verkeleg bra ut, seier styreleiar Åsfrid Barstad i Husnes Vekst. Ho er svært nøgd med dei nye planane […]
1. juni 2016

Rydda og klargjort for sommaren

Då er badestranda i Borvika rydda og gjort klar for sommarens aktivitetar. I kveld (onsdag) arrangerte Husnes Vekst den årlege dugnaden i stranda, der 10 personar stilte […]
30. mai 2016

Ryddedag i Borvika

Husnes Vekst er oppteken av at det skal vera ryddig og velstelt over alt i regionsenteret, ikkje berre i sentrum, men òg i nærområda. Badestranda i […]
11. mai 2016

Skuleelevar rydda sentrum

Tradisjonen tru, har Husnes Vekst i samarbeid med ungdomsskulen og Storsenteret gjennomført sin årlege ryddedugnad i sentrum av regionsenteret i veka før 17. mai. – Samarbeidet […]