2. september 2016

Villeiande reklame

Skal Møbelringen etablera seg i Storsenteret igjen, eller har dei berre gløymt å ta ned skiltet då dei slutta av butikkdrifta i fjor haust? I alle […]
30. august 2016

Endeleg, der kom kummen – og asfalten!

  No har teknisk etat i Kvinnherad kommune (endeleg) teke affære og lagt ned avløpskum i fortauet øvst i Bogsnesvegen. I mange år har det i […]
3. august 2016

Sviktande vedlikehald

Vedlikehaldet langs den nye, og fine, gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes har svikta totalt sidan opninga i vår. Årsak: Vegen er ikkje med i […]
19. juli 2016

Badeflåten er snudd

Badeflåten i Borvika er på rett kjøl att. No manglar berre sol og sommar – og litt varmare vatn. (Bilete frå Facebook).
18. juli 2016

Her manglar avløp!

Rundt om på Husnes ser vi mange fortau der vatnet hopar seg opp når det regnar mykje. Det skapar problem for dei gåande, stundom òg for […]
20. juni 2016

Snart byggjestart for rundkøyring

Etter handsaminga i Forvaltningskomiteen sist veke, ser det no ut til at den lenge planlagte rundkøyringa på riksvegen ved Hellandsbrua vil bli realisert. Komiteen gjekk i […]