11. november 2021

Smal og stygg sving – ingen utbetring i sikte

(AV KRISTIAN HUS): Vegen er smal, har krapp kurve og det har vore fleire utforkøyringar her. Men den stygge svingen i Bogsnes er ein del av […]
26. juni 2021

Sommarhelsing frå styret

Sommaren er like rundt hjørnet, og styret ynskjer å takka for godt samarbeid, sponsing og støtte i arbeidet vårt med utvikling av regionsenteret Husnes til no […]
26. mai 2021

Eldsjelfondet: 175.000 kroner til familieparken

Husnes Vekst har fått 175.000 kroner i gåve frå Sparebanken Vest sitt eldsjelfond til den planlagte familieparken og leikeplassen ved Opsangervatnet. Forutan sponsormidlar frå næringslivet og […]
23. april 2021

Oppstart på seniorsenteret

EIN MERKEDAG: Torsdag 22. april 2021 blei ein etterlengta merkedag for seniorsenteret. Då kunne leiaren i prosjektstyret, Roald Teigen, endeleg ta det første jafset med gravemaskina […]
18. mars 2021

Ny optimisme på Husnes

– Ei ny æra for Husnes! Det sa styreleiar Ellinor Rein på årsmøtet i Husnes Vekst torsdag kveld etter at medlemene gjekk inn for å byta […]
5. mars 2021

Innkalling til årsmøte

Styret har kalla inn til ordinært årsmøte torsdag 18. mars 2021 kl 18.00. Møtet skal vera i kulturhuset.
4. mars 2021

Arne Alsaker er død

Bokhandlar Arne Alsaker er død, vel 75 år gammal. Med han er ein markant person i husnessamfunnet gått ut av tida. Han var fødd og oppvaksen […]
16. november 2020

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

(AV KRISTIAN HUS):  Husnes Vekst meiner det er nødvendig å ha større fokus på synleggjering av regionsenteret og omkringliggjande bygder, og har søkt Kvinnherad kommune om […]
13. november 2020

Seniorsenteret Husnes kjem!

(AV KRISTIAN HUS):  No er det endeleg bestemt; Seniorsenteret skal byggjast! Det er klart etter at styret i Kvinnherad Breiband AS har vedteke å kjøpa heile […]
12. november 2020

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

(AV KRISTIAN HUS):  Gleda er stor i Husnes Vekst om dagen etter at SpareBank1-stiftinga Kvinnherad har ytt 250.000 kroner til organisasjonen. Pengane skal gå til trivselstiltak […]
11. november 2020

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære […]
11. august 2020

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet […]
5. juli 2020

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn […]
4. juni 2020

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Husnes Vekst, som var forsinka på grunn av koronatiltaka, vert halde på Kvinnherad Næringsservice, Husnes: Onsdag 17. juni, kl. 18:00 Vanlege årsmøtesaker.
1. juli 2019

Vil ha grundigare vurdering av Sunde – Jektevik

Husnes Vekst vil ha ny og grundigare vurdering av ferjesambandet Sunde – Jektevik. Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, har i svarbrev til Kvinnherad kommune gjort greie […]
18. juni 2019

Ferjene må tilbake til Sunde!

Styret i Husnes Vekst oppmodar ordførarane og kommunestyra i Kvinnherad og Stord om ta initiativ til ny trasé over fjorden, og etablera Sunde og Jektevik som […]
28. mai 2019

Eit vakrare Husnes?

Er det grunneigaren på oppsida av muren sitt ansvar å fjerna mose og anna vokster, eller er det eigaren av fortauet (kommunen) si plikt? Spørsmålet blei […]
9. mai 2019

Krev sørleg kryssing av Langenuen

Om kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen, fjorden mellom Stord og Tysnes. Vegvalet vil få store konsekvensar for folk i Sunnhordland i […]
15. april 2019

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange […]
8. april 2019

Ny leiar

Synnøve Handeland (51) vart på omframt årsmøte i Husnes Vekst måndag kveld valt til ny leiar i organisasjonen. Ho har lang erfaring frå både næringsliv og […]
23. mars 2019

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Husnes Vekst har hatt årsmøte og lagt fram ei fyldig årsmelding, der det blant anna kjem fram at det er vanskeleg å få gjennomført mange av […]