16. november 2020

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

(AV KRISTIAN HUS):  Husnes Vekst meiner det er nødvendig å ha større fokus på synleggjering av regionsenteret og omkringliggjande bygder, og har søkt Kvinnherad kommune om […]
12. november 2020

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

(AV KRISTIAN HUS):  Gleda er stor i Husnes Vekst om dagen etter at SpareBank1-stiftinga Kvinnherad har ytt 250.000 kroner til organisasjonen. Pengane skal gå til trivselstiltak […]