11. august 2020

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet […]
15. april 2019

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange […]
12. desember 2017

Husnes Vekst vil ha ferje Sunde – Jektevik

– Gode kommunikasjonar mellom Stord og Kvinnherad har alltid vore viktige for båe kommunane, men ikkje minst for Kvinnherad, skriv Husnes Vekst i ein uttale til […]
15. februar 2017

Ny Opsangerveg – eit stort løft

– Dette blir eit mykje større løft enn mange har sett føre seg, seier Peder Sjo Slettebø om opprustinga av Opsangervegen gjennom Husnes. Arbeidet vil truleg […]
26. januar 2017

Ny idrettshall på Husnes: – Alle skal få delta i planlegginga!

Kvinnherad kommune er i startgropa med arbeidet for prosjektering av ny idrettshall på Husnes, som kommunestyret vedtok å byggja før jul. Dette blir det største løftet […]
20. juni 2016

Snart byggjestart for rundkøyring

Etter handsaminga i Forvaltningskomiteen sist veke, ser det no ut til at den lenge planlagte rundkøyringa på riksvegen ved Hellandsbrua vil bli realisert. Komiteen gjekk i […]