13. november 2020

Seniorsenteret Husnes kjem!

(AV KRISTIAN HUS):  No er det endeleg bestemt; Seniorsenteret skal byggjast! Det er klart etter at styret i Kvinnherad Breiband AS har vedteke å kjøpa heile […]
11. november 2020

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære […]
11. august 2020

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet […]
5. juli 2020

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn […]
23. mars 2017

Rørvik ny leiar i Husnes Vekst

Åsmund Kåre Rørvik (66) er valt til ny leiar i Husnes Vekst. Han overtek etter Åsfrid Barstad, som framleis er med i styret. Marianne Lund Anderssen […]
20. januar 2017

Investerer over 30 mill på Husnes: 22 nye leiligheter – og ny hotelldrift

– Dette er svært bra for heile husnessamfunnet, spesielt at det kan bli ny hotelldrift her igjen, seier Edvin Teigen i Teigen Eigedom AS. Han er […]