Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland
11. august 2020
250.000 kroner frå sparebankstiftinga
12. november 2020
Vis alle

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

(Foto: Daniel Morso).

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære midlar for å motverka negative verknader av koronapandemien. 

Kommunedirektøren har innstilt på at 11 bedrifter får til saman 1,3 millionar, der til saman ein million er føreslegne til bedrifter på strekninga Dimmelsvik – Rosendal. Det meiner styret i Husnes er feil, og ber formannskapet om å prioritera annleis.

Les brevet frå Husnes Vekst nedanfor:

https://www.husnesvekst.no/wp-content/uploads/2020/11/Ekstrakommunalt-Næringsfod-Kvinnherad-Kommune_-1.pdf

(Foto: Daniel Morso).