Rydda og klargjort for sommaren
1. juni 2016
Opp ned i Borvika
9. juni 2016
Vis alle

Ny Opsangerveg – eit løft for Husnes

(Foto: Geir Remme)

Husnes sentrum

Husnes Vekst ser fram til at Opsangervegen endeleg skal opprustast. (Arkivfoto: Geir Remme)

– Eit skikkeleg løft for regionsenteret! Dette ser verkeleg bra ut, seier styreleiar Åsfrid Barstad i Husnes Vekst. Ho er svært nøgd med dei nye planane for opprusting av Opsangervegen og parken, og ikkje minst for at det no er håp om at det vil skje noko. Dette prosjektet har det vore snakka om i mange år allereie.
Barstad seier til Kvinnheringen at ho ikkje har studert dei nye planane inngåande, men ved første augekast ser det bra ut. Mest nøgd er styreleiaren med at det blir opna opp mellom sentrum og parken og at det skal lagast gode og opplyste gangfelt imellom. Ho likar òg godt ideen om å laga fontenar og at parken skal få lys.
Styreleiaren er vidare glad for at planen også tar sikte på ein brei gang- og sykkelveg mellom sentrum og skuleområdet. Det er viktig å leggja til rette for mjuke trafikkantar i dette området, slik at det ikkje blir nødvendig å bruka vegbanen for å koma seg fram, seier Barstad.
– Mykje av det som står i planen er ting Husnes Vekst har ønskt seg i mange år. Slik sett er det nesten for godt til å vera sant, seier Barstad til avisa. Ho håpar berre at prosjektet ikkje blir stoppa politisk – av pengemangel eller anna.