Snart klart for asfaltering
31. mars 2016
NAV i nye kontor på Husnes
10. april 2016
Vis alle

Styret byrjar nytt arbeidsår

Heile styret i Husnes Vekst gler seg over den økonomiske framgangen til Hydro Husnes. (Arkivfoto)

Heile styret i Husnes Vekst gler seg over den økonomiske framgangen til Hydro Husnes. (Arkivfoto)

Styret konstituerte seg måndag 4. april (frå venstre framme): Kari Natvik, Torill Kleven og Åsfrid Barstad. Bak frå venstre: Oddmund Skår, Per Magne Bringedal og Gunnar Røssland.

Styret konstituerte seg måndag 4. april (frå venstre framme): Kari Natvik, Torill Kleven og Åsfrid Barstad. Bak frå venstre: Oddmund Skår, Per Magne Bringedal og Gunnar Røssland.

Det nye styret i Husnes Vekst hadde sitt første møte måndag 4. april. Åsfrid Barstad tek fatt på ein ny periode som leiar, medan Per Magne Bringedal vart ny nestleiar etter Jan B. Ingvaldsen.

Dei andre i styret er: Torill Kleven (skrivar), Kari Røstbø, Gunnar Røssland og Oddmund Skår.
Roald Teigen og Kirsten Hals er varamedlemmer og er med på styremøta.
Årsmøtet har tidlegare vedteke ein konkret handlingsplan som styret legg til grunn for arbeidet sitt. Ei av dei viktigaste oppgåvene for organisasjonen framover er å utvikla Husnes som regionsenter.