Husnes Vekst – organisasjonen for deg som vil vere med å gjere bygda di endå betre

Foto: Kvinnheringen

Husnes Vekst er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Vi arbeider for at området blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for å skapa eit godt bu- og livsmiljø for innbyggjarane.

Husnes Vekst ønskjer å vera pådrivar for å få nye bustadområde, friområde, stader for leik og område der næringslivet kan utvikla seg. Husnes Vekst ønskjer å vera ein aktiv medspelar for Kvinnherad kommune når det gjeld utbyggingssaker, reguleringsplanar og kommunedelplanar.

Siste nytt frå Husnes Vekst

Engasjér deg i bygda di – meld deg inn i Husnes Vekst!

Visjonen vår for Husnes-samfunnet

INKLUDERANDE

Eit inkluderande Husnes tilrettelegg for alle aldersgrupper og samfunnslag.

NYSKAPANDE

Eit nyskapande Husnes må følgje med utviklinga og tenkja framover.

URBAN

Husnes Vekst meiner det må leggjast vekt på urbane strategiar for utvikling av sentrum.