11. februar 2019

Arbeider for betre trafikktryggleik

Trafikktryggleik har lenge stått sentralt i Husnes Vekst sitt arbeid. Etter styret si meining er det trong for mange tiltak, store og små, som kan gje […]
11. januar 2019

Arbeidet for seniorsenter i gang

Før jul møtte kring 70 menneske opp i kulturhuset for å høyra om planane for eit seniorsenter på Husnes. No er idéen kome eit steg vidare […]
21. desember 2018

Hald på Opsangervegen og Husnesparken!

I ein høyringsuttale til Kvinnherad kommune skriv styret i Husnes Vekst at dei på det sterkaste vil oppmoda om at det omtala arealet får formalisert det […]
13. november 2018

Stor interesse for seniorsenter – utan institusjonspreg

Interessa for bygging av eit seniorsenter på Husnes ser ut til å vera mykje større enn det mange har trudd til no. For til det opne […]
23. august 2018

Husnes Vekst vil ha større fokus på viktige problemstillingar og muligheter

Snart fire år etter at fylkestinget peika ut Husnes som eit nytt regionsenter i Hordaland, meiner styret i Husnes Vekst at det no er på høg […]
18. juni 2018

Historien om ein skog

Går du tur på den nye og fine gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes kan du ikkje unngå å leggja merke til all skogen som […]