1. juli 2019

Vil ha grundigare vurdering av Sunde – Jektevik

Husnes Vekst vil ha ny og grundigare vurdering av ferjesambandet Sunde – Jektevik. Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, har i svarbrev til Kvinnherad kommune gjort greie […]
18. juni 2019

Ferjene må tilbake til Sunde!

Styret i Husnes Vekst oppmodar ordførarane og kommunestyra i Kvinnherad og Stord om ta initiativ til ny trasé over fjorden, og etablera Sunde og Jektevik som […]
28. mai 2019

Eit vakrare Husnes?

Er det grunneigaren på oppsida av muren sitt ansvar å fjerna mose og anna vokster, eller er det eigaren av fortauet (kommunen) si plikt? Spørsmålet blei […]
9. mai 2019

Krev sørleg kryssing av Langenuen

Om kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen, fjorden mellom Stord og Tysnes. Vegvalet vil få store konsekvensar for folk i Sunnhordland i […]
15. april 2019

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange […]
8. april 2019

Ny leiar

Synnøve Handeland (51) vart på omframt årsmøte i Husnes Vekst måndag kveld valt til ny leiar i organisasjonen. Ho har lang erfaring frå både næringsliv og […]
23. mars 2019

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Husnes Vekst har hatt årsmøte og lagt fram ei fyldig årsmelding, der det blant anna kjem fram at det er vanskeleg å få gjennomført mange av […]
22. mars 2019

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Husnes Vekst: Måndag 8. april 2019 kl. 19:00 i Gry Helges Bar og Restaurant, Husnes. Saksliste: 13-19. Suppleringsval til styret og […]